Ontzorg uw zorg

Zorgverzekeraars, Gemeenten, CIZ, VWS, verwijzers en nog vele anderen verwachten van zorgverleners dossiergegevens, verslaglegging, verantwoording en het aanleveren van gegevens ten behoeve van de statistieken. 

Wij begrijpen dat al deze (veelal verplichte) administratie een grote belasting voor u is, en dat u als behandelaar uw tijd het liefst aan uw patiënten besteedt.

Om die reden hebben wij Ontzorgdezorger.nl ontwikkeld!

Aan ons kunt u tegen een geringe vergoeding al uw administratieve taken uitbesteden, zodat u zich volledig kunt richten op de directe zorg voor uw patiënt!

Ontzorg de Zorger biedt:

 • Zorginkoop
 • Zorgcontractering
 • Zorgadministratie (DBC, ZZP, PGB, WLZ, WMO en Jeugdzorg)
 • EPD (inclusief cliëntenportaal)
 • ROM, DIS en Zorgmail
 • Zorgfacturatie
 • Bureaudienst (telefonische bereikbaarheid, aanmelding, incl. verwerking in CRS)

Voor uw medewerkers:

 • Personeelsadministratie
 • Verwerking Loonbelasting
 • Alle overige CAO-verplichtingen

T.a.v. uw kwaliteitsregistraties:

 • HKZ- en ISO-certificeringen
 • Studiedagen met studiepunten voor BIG- en CONO-registraties
 • Zorgprogrammering
 • Cliëntenraden
 • Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie

Overige zaken:

 • Internetsite en (digitale) folderlijn
 • E-health-programmering 

Meer weten?
Voor meer informatie, en een gesprek om te komen tot een 'op maat offerte' kunt u contact opnemen met Koos Föllings via 088 0332700 / 06 29554863, of per mail info@ontzorgdezorger.nl.

 

Compass
Cynthis Liesdek consultatie
Geerts Psychotherapie
Reconext